Msze Święte - Parafia Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

Przejdź do treści

Menu główne:

Porządek Mszy św.:

- dni powszednie: 15.00, 17.30

- w niedzielę i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 15.00

- w święta nie będące dniami wolnymi od pracy:  12.00, 15.00, 17.30

-spowiedź w dni powszednie pół godziny przed Mszą świętą, w niedzielę podczas Mszy św.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto Miłosierdzia Bożego, ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione s. Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy przekazywał swą wolę, co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz.49). Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z koronki do Miłosierdzia Bożego , poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek. Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czasem łaski dla wszystkich ludzi. Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz.699). Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to Jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dz.965). Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Pan Jezus z tym świętem związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia - powiedział Chrystus - ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz.300). W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (. . .) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz.699). Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię świętą. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia - wyjaśnił Jezus - dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz.570).   
27 września odpust św Wincentego a Paulo


Św. Wincenty á Paulo urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy we Francji. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1600 r. W 1613 r. objął obowiązki kapelana rodziny Filipa de Gondi, generała marynarki francuskiej. Dzięki pomocy rodziny de Gondi założył w 1625 r. Zgromadzenie Misji którego członkowie zobowiązywali się do głoszenia Ewangelii ubogim. Św. Wincenty dostrzegł bardzo wyraźnie, że nędza materialna utrudnia przyjęcie Ewangelii i życie nią, dlatego rozwinął liczne dzieła miłosierdzia. M.in. założył w 1617 r. Bractwo Miłosierdzia i w 1634 r. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia. W 1633 r. wraz z Ludwiką de Marillac zapoczątkował Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, zwane szarytkami. Zmarł 27 września 1660 r. w Paryżu. W 1729 r. został beatyfikowany, a w 1737 r. kanonizowany. W 1885 r. papież Leon XIII ogłosił go patronem katolickich dzieł miłosierdzia.
Odsłon tej strony:49485
 
Szukaj na tej stronie
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego