Informacje - Parafia Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

Przejdź do treści

Menu główne:DEKRET  
o ustanowieniu Kościołów Stacyjnych w Diecezji Drohiczyńskiej
w Roku Miłosierdzia – dla zyskania darów odpustu zupełnego.
Ojciec Święty Franciszek Bullą Misericordiae Vultus w dniach od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku ogłosił Rok Miłosierdzia „jako pełen łaski czas dla Kościoła, aby świadectwo wierzących stało się jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze” (Nr 3).
Nawiązując do słów Papieża Franciszka, który we wspomnianej Bulli przypomina, że „pielgrzymka  jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi,  którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji” (Nr 14), niniejszym ustanawiam na terenie Diecezji Drohiczyńskiej trzy Kościoły Stacyjne w:
- Drohiczynie – Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej (Katedra),
- Bielsku Podlaskim – Kościół pw. Miłosierdzia Bożego,
- Sokołowie Podlaskim – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
W powyższych świątyniach, po  przekroczeniu Drzwi Świętych, wierni będą mogli zyskać – w okresie  trwania Roku Miłosierdzia – dary odpustu zupełnego pod zwykłymi  warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach  Ojca Świętego), który mogą zyskać dla siebie lub ofiarować za zmarłych  (zob. kan. 994 KPK).
Wszystkich Diecezjan zachęcam do  pielgrzymowania do Kościołów Stacyjnych, do przekraczania Drzwi Świętych  i korzystania z Sakramentu Pojednania, a także do pełnienia dzieł  miłosierdzia. Z Ojcem Świętym Franciszkiem wołam: „Odkryjmy na nowo  uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych  napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, chorych nawiedzać,  więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach  miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych  pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie  darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych”.
Jednocześnie przypominam, że mocą  wspomnianej Bulli Papieża Franciszka wszyscy kapłani w Roku Miłosierdzia  mają władzę rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały  bądź też współdziałały, asystowały lub nakłaniały, a teraz tego żałują i  proszą o przebaczenie (zob. kan. 1329 § 2 KPK).
Nawiedzającym Kościoły Stacyjne i  włączającym się w przeżywanie Roku Miłosierdzia – z serca udzielam  pasterskiego błogosławieństwa.
                                                                                                   Tadeusz Pikus
                                                                                                Biskup Drohiczyński
Ks. Zbigniew Rostkowski
    Kanclerz Kurii


Odsłon tej strony:2244
 
Szukaj na tej stronie
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego